• ‘Ik voel elk gesprek meer contact.’

  Dochter
  Klant Jeugd Veilig Verder

 • ‘Goed dat je zo doordramt. Je zit hier dus niet alleen voor je geld.’

  Vader
  Klant Jeugd Veilig Verder

 • ‘Bedankt voor je inzet, we gaan de goede kant op.’

  Moeder
  Klant Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder voor gezinnen

Soms gaan er thuis dingen mis die ervoor zorgen dat er een onveilige situatie ontstaat. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een complexe scheiding, mishandeling, (seksueel) misbruik of gebrek aan de juiste zorg. In dat geval kan Jeugd Veilig Verder helpen. Soms doen we dat preventief (op vrijwillige basis), en soms omdat het is opgelegd door een rechter.

Wanneer wordt Jeugd Veilig Verder ingeschakeld?

Jeugd Veilig Verder wordt ingeschakeld als er in een gezin problemen zijn die gevolgen hebben voor de veiligheid van de kinderen in het gezin. Iemand maakt zich dus zorgen. De gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder kunnen dan helpen. In de eerste plaats door te onderzoeken of er sprake is van onveiligheid, en in de tweede plaats om passende hulp te vinden voor  het gezin. We zijn een gecertificeerde instelling die (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert in opdracht van een rechter of gemeente.

belangrijke websites

Door wie wordt Jeugd Veilig Verder ingeschakeld?

Een gezin kan zich niet zelf bij ons aanmelden. Ook oma, en de buurman kunnen dat niet doen. Alleen een wijkteam-medewerker (van de gemeente) en rechter kunnen gezinnen bij ons aanmelden.

In sommige gemeenten worden wijkteam-medewerkers anders genoemd, zoals generalist, of lokale gemeentewerker. Met wijkteam-medewerkers bedoelen we dus de professionals van de gemeente.

Aanmelding door wijkteam-medewerker
Omdat een wijkteam-medewerker vaak veel contact heeft met een gezin of andere betrokken instanties (school, consultatiebureau, sportvereniging etc.), kan hij goed inschatten of hulp van Jeugd Veilig Verder nodig is.  Als een wijkteam-medewerker aan de bel trekt bij Jeugd Veilig Verder volgt er vaak preventieve jeugdbescherming. Dat wil zeggen: er is nog geen rechter of Raad van de Kinderbescherming aan te pas gekomen, en dat proberen we zo te houden.

Aanmelding door een rechter
Ook een rechter kan besluiten Jeugd Veilig Verder in te schakelen. Besluit een gezin om géén medewerking te verlenen of houden ze zich niet aan de gemaakte afspraken, dan kan preventieve jeugdbescherming omgezet worden in justitiële jeugdbescherming. Oftewel: door de rechter opgelegde jeugdbescherming.

Wat doen we nou precies?

Je kunt een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder het beste zien als een casemanager. Hij (of zij) heeft de verantwoordelijkheid gekregen te regelen dat er binnen het gezin weer een veilige situatie ontstaat. Dat doet hij sámen met het gezin en met respect voor het gezin. Of je als gezin nou met preventieve jeugdbescherming, justitiële jeugdbescherming of jeugdreclassering te maken krijgt, onze aanpak is altijd hetzelfde.

Aanpak
Bij Jeugd Veilig Verder werken alle gezinsmanagers op dezelfde manier. Namelijk: één gezin, één gezinsmanager, één gezinsplan. Deze aanpak betekent dat we met het héle gezin aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat het thuis beter wordt. Dus nooit alleen met het kind wat bij ons is aangemeld. Dat doen we, omdat we geloven dat elk gezinslid een belangrijke rol heeft en dus van invloed is op de (veiligheids-)situatie. De gezinsmanager heeft de belangrijke taak om op zoek te gaan naar passende hulp. Daarom doet hij uitvoerig onderzoek naar de problemen binnen het gezin, maar vooral ook naar de krachten binnen het gezin: wat gaat er wél goed?

Vervolgens wordt er samengewerkt met de wijkteam-medewerker en andere hulporganisaties.  Ook worden (in overleg met het gezin) mensen uit het netwerk van het gezin betrokken, zoals een leraar of familielid. De periode waarin we met een gezin aan de slag gaan bestaat altijd uit drie fases. Wat er in elke fase gebeurt lees je via onderstaande knop.

Wat is preventieve jeugdbescherming?

Jeugdbescherming binnen vrijwillig kader

De meeste gezinnen komen bij ons voor preventieve jeugdbescherming. Dat wil zeggen: de rechter heeft zich (gelukkig) nog niet met het gezin bemoeid. Toch is er geconstateerd dat er hulp nodig is en daarvoor is Jeugd Veilig Verder ingeschakeld.

Preventieve jeugdbescherming vindt plaats binnen een vrijwillig kader maar is niet vrijblijvend. Jeugd Veilig Verder heeft een belangrijke verantwoordelijkheid opgelegd gekregen, namelijk veiligheid garanderen voor de kinderen binnen het gezin. Dat betekent dat er duidelijke (veiligheids-)afspraken gemaakt worden waar een gezin zich aan moet houden. Gebeurt dat niet, of zijn er duidelijke signalen dat een kind echt gevaar loopt, dan zal er alsnog  rechter ingeschakeld worden.

Het is een streven van Jeugd Veilig Verder is om zoveel mogelijk gezinnen preventief te begeleiden.

Wat is justitiële jeugdbescherming?

In opdracht van de rechter

Een rechter kan beslissen dat Jeugd Veilig Verder moet worden ingeschakeld. Dan noemen we dat justitiële jeugdbescherming.  In dat geval krijg je als gezin een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder toegewezen, die voor een bepaalde periode met jullie aan de slag gaat. De rechter bepaalt ook hoe lang de periode is. Meestal volgt de rechter hierin het advies van de Raad van de Kinderbescherming.

Zo’n beslissing van een rechter heet een maatregel. Eigenlijk is een maatregel altijd het gevolg van een onveilige situatie thuis. De rechter maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen in het gezin. Verschillende maatregelen zijn:

Jeugd Veilig Verder krijgt de verantwoordelijkheid van de rechter om te zorgen dat de situatie thuis weer veilig wordt. Onze gezinsmanagers gaan daarvoor altijd aan de slag met het héle gezin.

Justistiele jeugdbescherming jvv
jeugdreclassering jeugd veilig verder

Wat is jeugdreclassering?

In aanraking gekomen met politie of justitie

Wanneer een kind in aanraking komt met de politie of justitie, kan een rechter een straf opleggen. Dit kan een boete zijn, een taakstraf of een gevangenisstraf. De rechter schakelt dan Jeugd Veilig Verder in voor begeleiding van het kind. Dat noemen we jeugdreclassering.

De aanpak van een gezin door een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder is bij jeugdreclassering hetzelfde als bij jeugdbescherming.

De gezinsmanager maakt duidelijke (veiligheids-)afspraken met het hele gezin en schakelt zo nodig hulporganisaties in. Ook kijkt de gezinsmanager of er mensen in het eigen netwerk zijn die kunnen helpen. Bijvoorbeeld opa en oma, een leraar van school, of een werkgever.

Hoe lang de jeugdreclassering duurt wordt door de rechter bepaald.

Bij Jeugd Veilig Verder vinden we het belangrijk dat alle aandacht uitgaat naar zaken die het gezin helpen. De mening van het gezin telt dus ook! Om die reden hebben we een klantenraad en houden we constant rekening met de privacy en rechten van een gezin.

Jeugd Veilig Verder is er voor gezinnen. Veiligheid van kinderen heeft onze grootste prioriteit en we geloven dat de meeste kinderen thuis het beste af zijn. Maar daar is soms wel voor nodig dat er met het hele gezin gewerkt wordt aan verbetering van de situatie. Onze gezinsmanagers zetten zich elke dag met veel passie en toewijding in voor gezinnen die daar hun best voor willen doen.