Wat is Inspireren Leren Werken?

Inspireren Leren Werken (ILW) is de mindset waarmee onze gezinsmanagers tijdens intensief gezinsgericht casemanagement werken. Daarmee wordt bedoeld dat hun manier van denken constructief bijdraagt aan de talentontwikkeling van de gezinnen waar zij mee te maken krijgen. ILW is zowel bij jeugdbescherming in het preventieve kader als bij jeugdbescherming in het gedwongen kader toepasbaar.

Inspireren Leren Werken is ontstaan vanuit de overtuiging dat alle jongeren kansen moeten kunnen pakken. Het heeft als doel langdurige patronen te doorbreken om te voorkomen dat negatieve opvoedsituaties van generatie op generatie worden doorgegeven.

Inspireren Leren Werken (ILW) door Jeugd Veilig Verder

Wat houdt Inspireren Leren Werken concreet in?

Inspireren
De eerste stap is inspireren. Onze gezinsmanagers richten zich met de gezinsleden op de krachten en talenten binnen het gezin om te kijken wat ze interesseert. Als dat duidelijk is, wordt gezocht naar een manier om die talenten aan te wakkeren door bijvoorbeeld deel te nemen aan workshops of evenementen. Jongeren (en soms ook ouders) worden zo geïnspireerd om meer te leren over hun interessegebied. Jeugd van 4-12 jaar doet leerervaring op, neemt uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid (12-18 jaar) en wordt daarna zelf verantwoordelijk binnen een interne of externe leeromgeving, voor zover dat mogelijk is.

Leren
De leerperiode leidt ertoe dat de gezinsleden binnen de leerwerkomgeving dusdanig ervaring opdoen, dat zij op termijn een grotere kans hebben op duurzaam betaald werk op de leerplek of daarbuiten. Bovendien bouwen ze een goede cv op en wordt er gewerkt aan competenties.

Werken
Uiteindelijk kunnen gezinsleden dusdanig veel ervaring opbouwen dat zij toe zijn aan zelfstandig ondernemerschap. In deze aanpak verkeren de gezinsleden veel in een positieve leefomgeving en wordt er veel minder gebruik gemaakt van 1e en 2e-lijns zorg.

Het resultaat van Inspireren Leren Werken

We zien in ons vakgebied dat veel problemen binnen gezinnen ontstaan doordat ze van generatie op generatie zijn doorgegeven. Door met name jongeren uit een gezin kansen te bieden hun talent te ontwikkelen, wordt dat langdurige patroon doorbroken. De kans dat ze later zelf negatieve ervaringen doorgeven wordt daardoor veel kleiner.

Op korte termijn zien we ook dat binnen gezinnen sneller veilige situaties ontstaan doordat de gezinsleden op een positieve manier gevoed worden. Het aantal uithuisplaatsingen daalt met onze aanpak, en daar zijn we bij Jeugd Veilig Verder voorstander van. Inspireren Leren Werken past daarom bij onze organisatie; het sluit aan bij onze intrinsieke behoefte om jeugd veilig verder te helpen.